Umrežavanje računara

umrezavanje racunara

KAKO SE UMREŽAVAJU RAČUNARI

Sam naziv jasno govori o tome da se umrežavanjem računara postiže mreža-veza između njih. Računari preko LAN kabla i LAN priključka na mrežnoj LAN kartici mogu pristupati jedni drugima u slučaju kada je ta veza konfigurisana kako treba. Najprostoji način da se umreže računari u jednoj ili više prostorija je preko Wireless rutera. Recimo, ako koristite Windows 7, najlakši način da na više računara omogućite deljenje podataka jeste da kreirate "homegroup". Ako se vaša kućna mreža sastoji od kompjutera koji rade u različitim Windows operativnim sistemima, smestite sve kompjutere u istu “workgroup”, radnu grupu. Kada ostvarite potrebnu LAN mrežu, uz prilagođene dozvole (permisije) moći ćete lako da upravljate podacima između povezanih računara u mreži. Naš servis računara povezuje sve vrste računara i laptopova i ostalih uređaja.

Popravkaracunara brzo i povoljno vrši umrežavanje računara i laptopova u vašim stanovima, kućama, poslovnim prostorijama ... itd.

NAPRAVITE SVOJU INTERNET MREŽU

U principu bi trebalo da uputstvo za štampač ima sve potrebne detalje u vezi povezivanja i podešavanja štampača za rad. Ukoliko nemate pomenuto uputstvo, možete ga skinuti sa sajta proizvođača. U svakom slučaju, ako je vaša veza žičana, povežite štampač sa računarom, zatim instalirajte drajver i pratite dalja uputstva. Možda će biti neophodno restartovanje računara na kraju instalacije. Takođe, dešava se i da štampač zahteva otključavanje preko skeniranog lista.

    Naše usluge su

  • 1Povezivanje kablovskog i ADSL modema
  • 2Postavljanje rutera i uvođenje wirelless-a u svim prostorijama
  • 3Zaštita WiFi-ja lozinkom
  • 4Podešavanje postojeće konekcije i mreže
  • 5Povezivanje računara i laptopova na internet
  • 6Izgradnja kućne LAN mreže

Koji ruter kupiti ?

Uglavnom preporučujemo mrežnu opremu i rutere TP-LINK. Naravno, i D-LINK nudi odlične karakteristike pa je na vama da se odlučite. Kada pribavite opremu za umrežavanje, pozovite nas da vam damo ponudu i savete / predloge za mrežu.