Štampači i skeneri

Štampač - printer je izlazni uređaj koji na neki materijal (papir, folija,...) pravi fizičku kopiju dokumenta ili slike koja je u elektronskoj formi, odnosno u računaru. Prvi štampač na svetu je bio mehanički, a u XIX veku ga je izumeo Charles Babbage. Postoji nekoliko vrsta štampača: Laserski, INK-JET, matrični i linijski štampač. Laserski štampač koristi prah (toner), a kvalitet štampe se iskazuje u broju tačaka po inch-u. INK-JET štampač koristi tintu (INK) koja se nalazi u kertridžu (Cartridge). Matrični štampači koriste traku (RIBBON) a brzina štampe se iskazuje u broju odštampanih karaktera u minuti. Kod linijskih štampača brzina štampe se iskazuje kao broj linia u minuti. Savremeni uređaji su multifunkcionalni, što znači da jedan uređaj u isto vreme je štampač, skener i kopir aparat. Detaljnije o štampačima i skenerima pročitajte u našem blogu.
pc oglasi

Polovni štampači se nalaze na našem oglasnom portalu