Blog - Operativni sistemi

Operativni sistem (OS) je skup programa koji računarski sistem čine funkcionalnim.najpoznatiji i najčešće korišćeni operativni sistem koji se koristi na računarima, laptopovima, tablet uređajima ... itd je Windows u svojoj najnovijoj verziji Windows 10 i svojim prethodnim verzijama Win8, 7, XP.

Naš blog piše o tome kako se instalira operativni sistem, kako se podešavaju OS, kako se održavaju sistemi pomoću softvera namenjenih za tu svrhu.

instalacija sistema
  • 1. Januar 2018

Blog u pripremi

Trenutno pišemo blog.

Molimo vas posetite nas uskoro!.

  • 20. Januar 2017

Blog u pripremi

  • 7. Februar 2017

Blog u pripremi

Trenutno pišemo blog.

Molimo vas posetite nas uskoro!.

  • 20. Januar 2017

Blog u pripremi

  • 7. Februar 2017

Blog u pripremi

Trenutno pišemo blog.

Molimo vas posetite nas uskoro!.